Publikace

Pavilon A výstaviště Flora

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Popis a rozbor stavby architekta Petra Brauenra, postavené v letech 1965-1966, s fotografickou dokumentací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten