Publikace

Štítek kvality stavebních konstrukcí

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Štítek kvality stavebních konstrukcí je dalším kamínkem v hodnocení a v podporování kvality v rámci stavebnictví. V současné době jsme v přípravě takovéhoto štítku pro střešní pláště, který by měl ukázat na první pohled, zda struktura realizace střešního pláště bylaoptimální nebo je a jak riziková. Příkladem jsou ploché střešní pláětě, kde do hry vstupují následující objektivní faktory, které je nutné sledovat a hodnotit. Tyto faktory jsou dále vyjmenovány a jednotlivým variantám jsou přiděleny body, které v konci slouží k ohodnocení celé situace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten