Publikace

Ignorace zdravého rozumu ve stavebnictví zejména při řešení konstrukčních detailů

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Jedním z nejkomplikovanějších detailů, který se také v praktickém životě nejvíce „voře“ je návaznost na výplně otvorů a to balkónové, terasové dveře. Tento detail je velmi důležitý a jeho poruchy způsobují výrazné problémy z hlediska užívání a to nejen estetické, kdy se olupuje ostění kolem dveří a boulí podlaha, která je ke stěně doražena, ale plísně při vlhkostních poruchách jsou základním doprovodným jevem, mohou způsobit i závažné zdravotní potíže.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten