Publikace

Modifikace asfaltových hydroizolačních materiálů ve světle klimatických změn kolem nás

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Současné klimatické podmínky je možné klasifikovat jako neustále tvrdší a tvrdší, rozdíl zimních a letních teplot se neustále zvětšuje. To jest i hydroizolační materiály by měly na tento fenomén reagovat a pokud možno sjednotit výhody SBS s výhodami APP, to jest vynikající vlastnosti do záporných teplot s vynikajícími vlastnostmi do kladných teplot.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten