Publikace

Spirála vývoje hydroizolací a jejich poruch

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Řada poruch hydroizolačních materiálů vzniká ne v důsledku jedné příčiny, ale jejich souběhem. Indentifikovat tu dominantní nebo tu rozhodující bývá mnohdy velmi složité. Vše se vyvíjí, ale bohužel řada věcí, řada příčin se opakuje, byť v jiné formě nebo za jiných okolností. Není zde možné popsat všechny typy poruch, ale vybral jsem ze svých archivů některé, které jsou zajímavé a ukáží podstatu řady slepých nebo alespoň krátkozrakých uliček v dějinách hydroizolací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten