Publikace

Pojízdné střešní pláště, řešení vodotěsných izolací

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

V následujícím textu bych rád představil technické možnosti řešení pojízdných střešních plášťů. V současné době jsou místa pro parkování mimořádně důležitá. Prakticky žádný velký obchodní celek nemůže existovat bez dostatečného množství parkovacích míst, a proto je nutné sanovat nebo se tato parkovací místa umisťují do patrových garáží, kde se využívá samozřejmě i plochy na střeše.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten