Publikace

Systémy vodotěsných izolací a stěrkové izolační materiály

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

základní systémy vodotěsnosti stavebních konstrukcí, druhy stěrkových izolací, struktura stěrkových izolací, výhody a nevýhody stěrkových izolací, rozsah použití

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten