Publikace

Vodotěsné izolace spodních staveb

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Základní namáhání od podzemní vody lze rozdělit na penetrační, kdy se voda snaží za každou cenu proniknout do interiéru, statické, kdy voda do objektu sice nepronikne, ale snaží se s ním alespoň zahýbat (tyto pohyby jsou cyklické a je nutné s nimi počítat při statickém návrhu), a korozivní, kdy vodou nebo prostřednictvím jejího chemismu (síranových a jiných agresivit) dochází ke korozi všech stavebních materiálů, které s ní přicházejí do styku. Čím je hydrofyzikální namáhání vyšší, tím důležitější je kvalitní technické a materiálové řešení vodotěsných izolací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten