Publikace

Muzeum poruch střešních plášťů s oxidovanými asfaltovými pásy

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Ještě existují střešní plášťě, kde lze vysledovat prakticky všechny druhy poruch: poruchy vyplývající z technického řešení, poruchy vyplývající z volby materiálu s nevhodnými nebo nedostatečnými technickými parametry, poruchy vyplývající ze špatného provedení, poruchy vyplývající z degradace použitých materiálu (v dlouhodobém horizontu se stírají rozdíly mezi nekvalitním materiálem a starým zdegradováním).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten