Publikace

Ploché střechy

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Stejně jako v celém stavebnictví, i v oblasti střešních plášťů, se toho v posledních letech hodně změnilo. K dispozici jsou dnes všechny materiály, výrobky a technologie, které se ve světě používají, což s sebou přináší i informační chaos a problém, co si z rozsáhlé nabídky vybrat. V následujcích kapitolách naleznete souhrn informací nutných pro řešení plochých střešních plášťů, a to především s asfaltovou hydroizolací. Střešní pláště patří mezi nejchoulostivější stavební konstrukce, protože jejich stavební řešení vede k poruchám, které omezují nebo dokonce vylučují užívání podstřešních prostor. Jedním z prostředků, jak se vyhnout problémům, je mít takové informace, které umožní zvolit optimální technické a materiálové řešení. V minulých letech se u nás velmi experimentovalo s technologiemi a materiály, o kterých bylo ve světě známo, že jsou ve vývoji slepou uličkou. Bohužel, tyto informace k nám nedorazily, takže v praxi se můžeme setkat se střešními plášti, které byly v krátké době dvakrát, třikrát, ale i víckrát rekonstruovány. Významým zdrojem informací, kromě literatury, může být pro nás internet, a to ve formě jak různých firemních webovských stran, tak i specializovaných stránek, např. www.izolace.cz. Samozřejmě, že vzhledem k rozsahu problematiky není možno popsat vše, ale domnívám se, že tato kniha poslouží jako základní informační zdroj pro všechny, kteří se o ploché střešní pláště s asfaltovou hydroizolací z nejrůznějších důvodů zajímají.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten