Publikace

99 (dobrých?) domů

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Autor představuje svoji významnou publikaci 99 domů o rodinných domech v České republice

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten