Publikace

Česká architektura 2004-2005

prof. Ing. arch. Ján Stempel

V ročence, kterou sestavil architekt Ján Štempel se objevuje dvaatřicet staveb nejrůznějšího zaměření. Jsou zde nejenom rodinné a bytové domy, jejichž úroveň se v posledních letech výrazně zlepšila, ale také třeba nová hasičská stanice , kavárna , turistická lávka nebo kamenná rozhledna. Obecně se kvalita architektury v té či oné zemi pozná ne podle nablýskaných administrativních budov, v nichž jsou velké firmy ochotny utopit stamilióny, ale v drobných stavbách, na které narazíme tam, kde bychom to nečekali.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten