Publikace

Design-build projekty se stále častěji stávají trvalou součástí výuky na školách architektury. Poskytují studentům možnost svůj návrh dopracovat až k realizaci, díky níž si osvojují práci s vybraným materiálem, konstrukcí a nástroji. Důležitý je i samotný proces, který v mnohém kopíruje skutečné podmínky praxe. Po úvodní fázi hledání nejlepšího řešení pro dané zadání získává na důležitosti koordinovaná týmová práce, jejíž pochopení je dnes při narůstající komplexnosti stavebních procesů pro začínající architekty nezbytné.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten