V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Lidé

Ing. arch. Šárka Malošíková

doktorandka, odborná asistentka

Šárka Malošíková je absolventkou Fakulty achitektury ČVUT v Praze (2012), studovala na École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, studijní stáže absolvovala v architektonických kancelářích Renzo Piano Building Workshop v Janově a Heide & von Beckerath v Berlíně. Na FA ČVUT studuje od roku 2016 doktorský program pod vedením Dalibora Hlaváčka. Působila jako odborná asistentka v ateliéru MáMA (2013 – 2018), nyní vyučuje v ateliéru prvního ročníku. Zaměřuje se na design-build projekty, tedy na výuku formou “navrhni a postav”, která umožňuje studentům stavbu nejen vymyslet a nakreslit, ale také vlastníma rukama realizovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.