Lidé

Ing. arch. Šárka Malošíková

doktorandka, odborná asistentka

Šárka Malošíková je absolventkou Fakulty achitektury ČVUT v Praze (2012), studovala na École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, studijní stáže absolvovala v architektonických kancelářích Renzo Piano Building Workshop v Janově a Heide & von Beckerath v Berlíně. Na FA ČVUT studuje od roku 2016 doktorský program pod vedením Dalibora Hlaváčka. V akademickém roce 2019–2020 pobývala v rámci Fulbright-Masarykova stipendia na University of Colorado - Denver, kde sledovala výuku design-build programu Colorado Building Workshop. Působila jako odborná asistentka v ateliéru MáMA (2013–2018), vyučovala v ateliéru prvního ročníku (2018–2019). Zaměřuje se na design-build projekty, tedy na výuku formou “navrhni a postav”, která umožňuje studentům stavbu nejen vymyslet a nakreslit, ale také vlastníma rukama realizovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.