S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

Ing. arch. Šárka Malošíková

doktorandka, odborná asistentka

Šárka Malošíková je absolventkou Fakulty achitektury ČVUT v Praze (2012), studovala na École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, studijní stáže absolvovala v architektonických kancelářích Renzo Piano Building Workshop v Janově a Heide & von Beckerath v Berlíně. Na FA ČVUT studuje od roku 2016 doktorský program pod vedením Dalibora Hlaváčka. Působila jako odborná asistentka v ateliéru MáMA (2013 – 2018), nyní vyučuje v ateliéru prvního ročníku. Zaměřuje se na design-build projekty, tedy na výuku formou “navrhni a postav”, která umožňuje studentům stavbu nejen vymyslet a nakreslit, ale také vlastníma rukama realizovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.