Lidé

Ing. arch. Šárka Malošíková

doktorandka, odborná asistentka

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.