Publikace

Luteránský komunitní kostel Bagsvaerd

Ing. arch. Šárka Malošíková

Kostel v Bagsværdu navržený Jørnem Utzonem patří mezi nejvýznamnější sakrální stavby 20. století, a to zejména díky hlavnímu sakrálnímu prostoru umocněnému konvexně tvarovanou betonovou skořepinou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten