Publikace

Galerie Tomáše Pakosty v Litomyšli

Mgr. Jakub Potůček

Článek je klasickou recenzí architektonického díla, v tomto zasazeného do organismu historického města Litomyšle, zapsaného v seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten