Publikace

Hotel Černigov nebourejte!

Mgr. Jakub Potůček

Článek se zabývá architekturou 60. a 70. let 20. století, důvody proč stále není veřejností akceptována, i její památkovou ochranou. Zároveň se snaží odpovědět na otázku, proč je tato architektura dnes značně ohrožená a vypočítává důvodu, podle nichž se demolice jeví jako nesmyslná.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten