Výstava ateliérových prací

Bydlení v souvislostech

Ema Bohdanecká

Ocenění

Anotace

Objekt reaguje na terén formou terasovitě uspořádaného domu otevírajícího se výhledům v plné šíři směrem k východu. Otevřená plně prosklená čelní část domu s navazujícími terasami a s možností výhledů je signifikantním prvkem návrhu. Dům kopíruje vrstevnice ve své půdorysné i hmotové formě - legitimní a pragmatické řešení vzhledem k přístupu do objektu z různých výškových úrovní a založení stavby bez výrazných zemních prací . Hmota nízkopodlažního domu s 11 byty je rozdělena na dvě části, které spojuje venkovní schodiště mezi nimi, které dále pokračuje jako schodiště vedoucí do suterénu/podzemního parkoviště.

Plakát pro soutěžní přehlídku Druhá kůže 2020–2021

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková