Publikace

Architektonická a energetická koncepce budovy a jejich intreakce

Ing. arch. Kristina Bžochová

V České republice došlo k zavedení nové legislativy týkající se energetické náročnosti budov. Nicméně začlenění těchto požadavků do praxe je stále velkou výzvou především pro architekty, projektanty ale i investory. Je proto třeba vytvořit určité standardy, které by tento náročný úkol zjednodušily. Na základě vlastního výzkumu byla sestavena architektonická a energetická koncepce objektů, která by mohla být vodítkem pro navrhování nových nízkoergetických objektů a měla by usnadnit práci architektům a projektantům a zároveň by měla prakticky ukázat fungování požadavků legislativy. V neposlední řadě je nutné vyvážit a kompenzovat jednotlivé nároky, kdy z některého standardu jsme nuceni slevit, někde naopak můžeme přidat. Definování takovéto rovnováhy představuje onu interakci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten