Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

ZAČLENĚNÍ POŽADAVKŮ EVROPSKÉ SMĚRNICE O EMERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV DO PROJEKČNÍ PRAXE

Ing. arch. Kristina Bžochová

Evropská směrnice o energetické náročnosti budov již byla začleněna do našeho právního systému, nyní tedy stojí architekti a projektanti před výzvou v podobě začlenění požadavků směrnice do praxe. Je tedy zapotřebí shromáždit veškeré zkušenosti a poznatky, které z problematicky výstavby energeticky úsporných objektů máme a vytvořit pomůcku pro komplexní návrh takovýchto objektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten