Výstava ateliérových prací

Příbram: Staré město

Jakub Naništa

Ocenění

Anotace

Urbanistická studie vycházející z analýz města Příbrami. Rozvoj starého města Příbrami, návrh nových rozvojových ploch v blízkosti centra v současné zástavbě, dotvoření sítě veřejných prostorů, podpora místní ekonomiky, vytvoření funkční sítě zelené infrastruktury.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.