Publikace

Návrh realizace interiéru "ZDAR" v ústí nad Labem

prof. Akad. arch. Jan Fišer

Zpráva, recenze a fotodokumentace nového interiéru "ZDAR" v Ústí nad Labem

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.