Publikace

Text týkající se prací tzv. "Školky Sialu" v Liberci, například návrhu horské boudy na Sněžce z let 1975-1978.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten