Publikace

Krajina a její duchovní rozměr. Člověk v urbanizovaném a „přírodním“ prostředí. Zachování a vytváření genia loci, místa se silným emocionálním nábojem, orientační body. Historická stopa krajiny, místa. Urbanismus a kulturní krajina ve vztahu k vodě a zeleni.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten