Publikace

Aplikace inovativních průsvitných materiálů na konstrukce a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí

Ing. arch. František Novotný

Inovativní využití materiálu 3M tm Glass Microspheres jako odražeče světelného a tepelného záření a jeho pozitivní vliv na kvalitu vnitřního prostředí. Výsledkem by měly být funkční transparentní komponenty stavebních hmot, se zdokonalenými tepelně-technickými vlastnostmi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten