Publikace

Článek se kriticky zamýšlí nad prezentací výsledku výzkumu "Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu", kterou pořádala Národní galerie v Praze a UMPRUM jako výstup výzkumného projektu podpořeného MK ČR (NAKI).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten