Publikace

Země příběhů a fantazie

Ing. arch. Jan Tůma, Ph.D.

Dynamické ztvárnění instalace odkazuje k hlavnímu tématu českého pavilonu, kterým je voda. Ta určila prostorové vztahy a koncept erozivního působení na pevnou hmotu platforem. Tvary jsou skrze digitální fluidní simulaci deformovány podle předobrazu pískovcových útvarů, známých v české krajině. Postupné vrstvení sedimentů v jejich složení a délce etap určuje různé fyzikální vlastnosti jednotné stratifikace, závazné pro všechny hmoty instalace. Specifické erozní působení čteme na útvarech vždy ve stejné výšce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten