Publikace

Biosyntetická zásobárna pitné vody pro slumy

Řešené téma slumu se vyznačuje několika hlavními problémy. Ve slumu není pitná voda, během budoucích 50let se zvýší migrace lidí do slumových kolonií a slumy nejsou schopny vytvářet patra a složitější struktury, proto mají i přes veškerá zahuštění stále lineární-plošnou strukturu ve formě maximálně pár pater nad sebou kdekoliv po světě. Při využití schopnosti sebeřazení mycetoz, jejichž inteligence se již testovala například na síti metra v Tokiu nebo urbánních simulacích měst nebo globálních modelech osídlení. Dostáváme inteligentní propojenou síť jednoduchých organismů na bázi, která je na hranici mezi živočichem a houbou (dnešní věda ještě stále nerozklíčovala finální definici mycetoz). Organismy se nejvíce shlukují v místech, kde je nejvíce potravy, ze které by dostávaly energii, což v symbióze k lidskému osídlení se navazuje na koncentraci organických zbytků a trusu. Jedná se také o jednoduchý indikátor hustoty osídlení. Tím se nechá vytvořit inteligentní síť, která by podrůstala slum a zahušťovala by se v místech s vyšší koncentrací lidí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten