Publikace

Biosyntetická zásobárna pitné vody pro slumy

Ing. arch. MgA. Jindřich Ráftl

Řešené téma slumu se vyznačuje několika hlavními problémy. Ve slumu není pitná voda, během budoucích 50let se zvýší migrace lidí do slumových kolonií a slumy nejsou schopny vytvářet patra a složitější struktury, proto mají i přes veškerá zahuštění stále lineární-plošnou strukturu ve formě maximálně pár pater nad sebou kdekoliv po světě. Při využití schopnosti sebeřazení mycetoz, jejichž inteligence se již testovala například na síti metra v Tokiu nebo urbánních simulacích měst nebo globálních modelech osídlení. Dostáváme inteligentní propojenou síť jednoduchých organismů na bázi, která je na hranici mezi živočichem a houbou (dnešní věda ještě stále nerozklíčovala finální definici mycetoz). Organismy se nejvíce shlukují v místech, kde je nejvíce potravy, ze které by dostávaly energii, což v symbióze k lidskému osídlení se navazuje na koncentraci organických zbytků a trusu. Jedná se také o jednoduchý indikátor hustoty osídlení. Tím se nechá vytvořit inteligentní síť, která by podrůstala slum a zahušťovala by se v místech s vyšší koncentrací lidí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten