Publikace

PĚSTUJEME UMĚLÝ ČESKÝ LES, POMÁHAJÍ NÁM K TOMU FRÉZY A POČÍTAČE

Ing. arch. MgA. Jindřich Ráftl, Ing. arch. Jan Tůma

Zákulisí procesu vývoje instalace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten