Publikace

Problematika přístupnosti prostředí, výukové postupy při vzdělávání studentů relevantních oborů

Ing. arch. Jan Tomandl

V rukou architektů y projektantů by se již během navrhování měla stát přístupnost přirozenou součástí staveb bez nutnosti dodatečných úprav a kompenzačních opatření.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten