Publikace

Laboratorium silencii

Ing. arch. Jan Tůma

Jednou z nejdůležitějších součástí projektu je mezioborová a meziinstitucionární spolupráce technických, výzkumných a kreativních skupin. Spolu s využitím nejmodernějších technologií, novodobých výrobních procesů a unikátních vědeckých výzkumů prezentujeme Českou republiku jako zemi konkurenceschopnou i ve světovém měřítku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten