Publikace

Líně – 900 let, Historie známá i neznámá - Hornictví

Ing. Jakub Bacík

Kapitola v publikaci přibližuje historii dobývání nejen černého uhlí na katastru obce Líně. Na historii těžby navazuje část o školství na Sulkově, které je spjato s dolem Sulkov a Pomocným dolem. Na závěr jsou připomenuty hornické spolky, které existovali v obci od druhé poloviny 19. století do dnes.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten