Publikace

Příspěvek k vegetabilnímu dekoru pozdní gotiky

Příspěvek stručně mapuje výskyt rostlinné dekorace v pražské pozdně gotické architektuře v období vlády Vladislava Jagellonského. Využívá možnost zasadit tento architektonický jev do širšího kontextu nejen českého, ale i evropského prostoru v období 15. století. Proto zde budou uvedeny ukázky pražských vegetabilismů spolu s několika dalšími příklady těchto zdobných prvků z českého a z portugalského prostředí. Tamní manuelská gotika se ve zkoumaném období vyznačuje výrazným naturalistickým dekorem, což kontextualitu české a pražské pozdní gotiky geograficky podstatně rozšiřuje. Jedním ze známých středoevropských kontaktů na portugalském královském dvoře byl tiskař Valentim Fernandes de Morávia, jenž zprostředkovával nové informace z Portugalska do svého domovského regionu. Jeho činnost dokazuje provázanost střední Evropy i se vzdálenými evropskými zeměmi na počátku novověku, která se projevovala v různých oblastech, architekturu nevyjímaje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten