Publikace

Východiska proměn hodnoty venkovského prostředí ve 20. století

Ing. arch. Vít Rýpar

Zabývat se proměnou hodnoty venkova jako architektonického díla se může z mnoha důvodů jevit jako provokace – a jedná se o názor oprávněný. Samotný pojem venkov, přestože bývá široce užíván, nemá jasný obsah a v krajních případech dokonce bývá chápán i jako bezobsažný. Přesto se k němu jako k architektonickému objektu vztáhnout můžeme. Ačkoli je výtvorem bez jasného konceptu, výtvorem, který nelze jednoznačně datovat a jehož adaptace probíhají již od nepaměti, má své uživatele, má své stavebníky i architekty a je zcela nepochybně i hmotné povahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten