Publikace

Lokalizace klíčových aktivit v území - mechanismy a motivace

Současné územní plánování je komplexní disciplína správy prostředí. Nejedná se o pouhou organizaci města, tato organizace musí sledovat dlouhodobou vizi založenou na sdílených hodnotách a mít konkrétní, tomu odpovídající, náplň. Plánování je tedy spíše procesem, taktikou nebo implementací strategie, která by měla směřovat k zajištění udržitelnosti a posílení konkurenceschopnosti města skrze principy usměrňování energie rozvoje, vyvažování sociálních rozdílů a tvorby kvalitního obytného prostředí. K tomu plánování vyžaduje mnohem pokročilejší nástroje a postupy, jejichž vnitřní dynamika umožňuje sledovat přirozené vazby v prostředí, nebo jsou dostatečně flexibilní a dokážou tak reagovat na nepředvídané změny. Tento článek je zaměřený na analýzu vnitřních mechanismů nástrojů plánování s ohledem na distribuci městského vybavení v území. Na příkladech plánů šesti evropských měst sleduje podrobnost, zacílení a vnitřní vazby jednotlivých nástrojů regulace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten