S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Ing. arch. Šárka Jahodová

téma: Rozhraní veřejných prostranství v obytném prostředí. Formy a náplň rozhraní veřejných prostranství jako projev vztahu soukromého a společného.

školitel: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.