Lidé

Ing. arch. Šárka Jahodová

téma: Rozhraní veřejných prostranství v obytném prostředí. Formy a náplň rozhraní veřejných prostranství jako projev vztahu soukromého a společného.

školitel: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout