Lidé

Ing. arch. Šárka Jahodová

téma: Obytnost a kvalita vystavěného prostředí a její prostorové a sociální parametry

školitel: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.