Publikace

Vibrace v mezičase: Několik poznámek k současné situaci poválečné průmyslové architektury v České republice

Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

Cílem příspěvku je nastínit dnešní situaci dříve nezmapované vrstvy průmyslovéo dědictví a nabídnou výběr nejzajímavějších budov, postavených mezi léty 1945-1980, které buďto již zanikly, jsou bezprostředním ohrožení, nebo těch, které dostaly příležitost k novému využití. Text je výsledkem výzkumu, podniknutého při přípravě disertační práce Architektura průmyslových staveb v České republice 1945-1960 na Fakultě architektury ČVUT v Praze, uskutečněného jako součást programu MK ČR NAKI (DF11P01OVV016), řešeného v letech 2011-2014 Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten