Publikace

Poválečná průmyslová architektura - situace a možnosti

Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

Příspěvek nastiňuje aktuální stav vnímání poválečné průmyslové architektury v pěti orientačních bodech. Téma se dotýká zasazení do kontextu industriální architektury obecně, minulost odhaluje důvody, proč je architektura tohoto období dosud na okraji zájmu, terén prezentuje výběr kvalitních staveb, program odhaluje principy hledání jejich nového využití, ochrana předkládá možnosti zachování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten