Publikace

Zelená páteř Vestce

Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Článek informuje o vypracování Plánu krajiny obce Vestec, která leží na jihovýchodním okraji města Prahy. Tato poloha v obci urychluje intenzivní rozvoj a výstavbu. Navržená zelená páteř znamená pro obec systémové řešení nedostatku zelených a rekreačních ploch.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten