Publikace

Plánování krajiny a její ochrana

Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Kniha je výstupem aktivity Botanického ústavu AV ČR, a Biologického centra AV ČR, v.v.i., Hospodaření v krajině s ohledem na globální změny v rámci výzkumného programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten