Publikace

Obnova krajiny česko-německého pohraničí

Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Cílem projektu je začít mluvit o problému kulturní krajiny v česko-německém pohraničí. Formou mezinárodní architektonické soutěže oslovit zájemce z celého světa, jaký mají názor na osud krajiny Sudet, dědictví poválečné historie v České republice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten