Publikace

Manufacturing a Socialist Modernity Housing in Czechoslovakia 1945-1960

Mgr. Hubert Kamil Guzik, Ph.D.

Recenze knihy věnované vývoji prefabrikované výstavby v Československu, proměnám konceptu kolektivního a individuálního bydlení z pohledu marxistické sociologie a politické praxe po roce 1948 a postojům architektů vůči technokratické agendě československého státu v období 1945-1960.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten