Publikace

Wrightův architektonický prostor: dvojí čtení krajiny a přírody

Mgr. Martina Sedláková, Ph.D., M.A.

Wrightovo pojetí prostoru a architektury se velmi odlišuje od abstraktní vize prostoru evropské moderny. Vychází z odlišného kulturního kontextu. Ve Wrightově architektonické koncepci hraje klíčovou roli právě pojetí prostoru. Nalezneme u něho dvojí způsob přístupu ke krajině i přírodě, dvojí čtení krajiny a přírody. První přístup je konkrétní, charakteristický velmi úzkým propojením s krajinou prostřednictvím prostorové organizace a materiálním vymezením prostoru. Druhý je symbolický, promítající se i do jeho přístupu k horizontalitě. V období Prairie Houses, kdy se zrodila Wrightova koncepce architektonického prostoru, je nejvíce patrný jeho odlišný přístup, příznačný propojením prostorů a snahou o vyváženost otevřenosti a útočiště, tedy zachování intimity vnitřního prostoru. Termín „plynoucí prostor“ v souvislosti s Wrightovou koncepcí znamená něco výrazně odlišného od koncepcí evropské moderny spojovaných s tímto termínem, což je i předmětem tohoto pojednání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten