Závěrečné práce

HOLEŠOVICKÝ PŘÍSTAV

Tatíček Tobiáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je řešení území Přístavní kosy, která leží ve východní části Holešovického přístavu v městské části Praha 7. Přístavní kosa je společně s Maninskou kosou a Libeňským ostrovem jedním ze tří poloostrovů v ohybu Vltavy. Cílem práce jsou urbanisticko architektonické úpravy prostoru poloostrova, jejichž součástí je tvorba nového propojení s pravým břehem Vltavy v podobě nové lávky, tvorba veřejného prostoru, konverze bývalého přístavního skladu na veřejnou instituci a návrh nových bytových staveb. Díky návrhu se zanedbané území přeměňuje v novou, fungující část Holešovického břehu a stává se součástí města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.