Publikace

Melková, Pavla, Koncepce pražských břehů

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

Prostor řeky se dnes stává veřejným prostorem, respektive místem s potenciálem veřejného prostoru. Pro naplňování této role je zapotřebí nalézat odpovědi na otázku - v čem spočívá tento potenciál a jakým způsobem ho odhalit, vyzdvihnout, rozvíjet, doplnit? A zároveň – co očekáváme od veřejného prostoru, v čem spatřujeme jeho smysl a kvalitu?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten