Publikace

Melková, Pavla, Humanistická role architektury v současné společnosti

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

Zabývá se problematikou humanistické role architektury v současné společnosti v obecné rovině. Mapuje teoretické zdroje, které se problematice věnují. Vyhodnocuje pozici architektury v současné společnosti a to zejména v kontextu České republiky a jeho vztažení k zahraničním zkušenostem. Zabývá se otázkami významu humanistického rozměru architektury v současné společnosti, definováním jeho charakteru a otázkami nástrojů a forem jeho naplnění. Zároveň zkoumá otázku role profese architekta při naplňování humanistického rozměru architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten