Publikace

Optimální míra prostorové regulace podle stavebních úřadů v Libereckém kraji

Článek se zabývá prostorovou regulací v územních plánech a hledáním optimální míry její podrobnosti. Vychází z dotazníkového šetření provedeného mezi pracovníky stavebních úřadů v Libereckém kraji. Respondenti odpovídali na dotazy, jaký způsob prostorové regulace považují za vhodný. Výsledky šetření naznačují, že je třeba prostorovou regulaci zaměřovat na konkrétní urbanistické celky a podle zvážení potřeby ochrany hodnot těchto celků určit i optimální míru podrobnosti regulace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten