Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Jak přistupovat k památkám architektury 60. a 70. let? Případ Máj.

Mgr. Klára Mergerová

Kapitola se věnuje citlivému tématu památkové ochrany staveb z období 60. a 70. let. Zmiňuje základní důvody, proč je v současné době vnímání obchodních domů jako architektonických památek problematické, a uvádí podrobnosti široce medializovaného případu obchodního domu Máj.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten