Publikace

Jak přistupovat k památkám architektury 60. a 70. let? Případ Máj.

Mgr. Klára Přikrylová

Kapitola se věnuje citlivému tématu památkové ochrany staveb z období 60. a 70. let. Zmiňuje základní důvody, proč je v současné době vnímání obchodních domů jako architektonických památek problematické, a uvádí podrobnosti široce medializovaného případu obchodního domu Máj.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten