Publikace

Neznámý architekt významných staveb: Jindrich Merganc v souboji s vodou

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

Článek přibližuje dvě významné meziválečné vodohospodářské stavby architekta Jindricha Mergance na Slovensku: derivační soustava na Starých Horách a vodní soustava Púchov – Ladce. Cílem článku je upozornit na roli architekta při návrhu technických staveb a přinést některé zajímavosti z realizace těchto děl.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten