Publikace

Strahovský stadion bojuje s časem

Jen málo staveb vstoupilo do života tolika lidem jako Stadion Strahov. Nestalo se tomu díky jeho architektonickým kvalitám, známými jmény jeho tvůrců ani výjimečností místa. Hlavním důvodem byl účel, pro který byl postaven – všesokolské slety. V roce 2016 uběhlo přesně devadesát let od VIII. všesokolského sletu, který se jako první konal právě na místě dnešního stadionu. Období největší slávy má však již za sebou a jeho budoucnost je stále nejistá.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten